Home|Giới thiệu|Đội ngũ nhân viên

Đội ngũ nhân viên

Andars Gabor Germ

Chức vụ: Giám đốc – Quản lý dự án

 • Mô tả

  Chức vụ: Giám đốc – Quản lý dự án

   

  Mô tả: 18 năm kinh nghiệm trong quản lý dự án và giám sát thi công

  Trình độ chuyên môn: - Kỹ sư xây dựng - Hungary - Quản lý dự án được chứng nhận - Giám sát viên có chứng chỉ

   

   

 • Nguyễn Thế Tiến

  Chức vụ: Quản lý thiết kế/
  đấu thầu
 • Mô tả

  Chức vụ: Quản lý Thiết kế và Đấu thầu

  Mô tả: 5 năm kinh nghiệm

  Bằng cấp: 

  - Kỹ xư dân dụng

  - Chứng chỉ giám sát

  - Chứng chỉ đấu thầu

 • Nguyễn Minh Hiếu

  Chức vụ: Quản lý xây dựng

 • Mô tả

  Chức vụ: Quản lý xây dựng

  Mô tả: 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát và nghiệm thu chất lượng

  Bằng cấp: 

  - Kỹ xư trắc địa

  - Chứng chỉ giám sát

 • Trần Tiến Dũng

  Chức vụ: Quản lý xây dựng

 • Mô tả

  Chức vụ: Quản lý xây dựng

  Mô tả: Quản lý xây dựng 16 năm kinh nghiệm: Trình độ quản lý và giám sát thi công Kỹ sư xây dựng - 2004 Chứng chỉ làm việc an toàn - 2012

   
 • Hà Minh Sơn

  Chức vụ: Quản lý xây dựng

 • Mô tả

  Vị trí: Quản lý xây dựng

  Mô tả: 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn, Giám sát, Quản lý chất lượng và Trắc đạc

  Bằng cấp:

  - Kỹ sư dân dụng và công nghiệp

  - Kỹ sư trắc địa

  - Chứng chỉ giám sát xây dựng

  - Chứng chỉ giám sát trắc địa

 • Nguyễn Minh Đức

  Chức vụ: Quản lý chất lượng

 • Mô tả

  Vị trí: Quản lý chất lượng

  Mô tả: 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giám sát, Quản lý chất lượng, Quản lý tiến độ

  Bằng cấp:

  - Kỹ sư dân dụng

  - Chứng chỉ giám sát

  - Chứng chỉ đấu thầu

 • Nguyễn Khánh Trường

  Chức vụ: Quản lý chất lượng

 • Mô tả

  Vị trí: Quản lý chất lượng

  Mô tả: 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giám sát, Quản lý chất lượng, Quản lý dự án

  Bằng cấp:

  - Kỹ sư dân dụng

  - Chứng chỉ giám sát

 • Nguyễn Văn Tuy

  Chức vụ: Giám sát xây dựng

 • Mô tả

  Vị trí: Giám sát xây dựng

  Mô tả: 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giám sát

  Bằng cấp:

  - Kỹ sư dân dụng

  - Chứng chỉ giám sát

 • Nguyễn Văn Hùng

  Chức vụ: Giám sát xây dựng

 • Mô tả

  Vị trí: Giám sát xây dựng

  Mô tả: 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giám sát

  Bằng cấp:

  - Kỹ sư dân dụng

  - Chứng chỉ giám sát

 • Vũ Văn Tú

  Chức vụ: Giám sát xây dựng

 • Mô tả

  Vị trí: Giám sát xây dựng

  Mô tả: 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giám sát

  Bằng cấp:

  - Kỹ sư dân dụng

  - Chứng chỉ giám sát

  - Chứng chỉ an toàn

 • Nguyễn Kỳ Đức

  Chức vụ: Quản lý chất lượng ME

 • Mô tả

  Vị trí: Quản lý chất lượng ME

  Mô tả: 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giám sát ME và Quản lý dự án

  Bằng cấp:

  - Kỹ sư cơ khí

  - Chứng chỉ giám sát

  - Chứng chỉ an toàn

 • Trần Xuân Trường

  Chức vụ: Giám sát ME

 • Mô tả

  Vị trí: Giám sát ME

  Mô tả: 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giám sát ME

  Bằng cấp:

  - Kỹ sư công nghệ điện

  - Chứng chỉ giám sát

 • Phạm Đình Nghĩa

  Chức vụ: Giám sát ME

 • Mô tả

  Vị trí: Giám sát ME

  Mô tả: 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giám sát ME

  Bằng cấp:

  - Kỹ sư hệ thống điện

  - Chứng chỉ giám sát

 • Nguyễn Thị Lan Anh

  Chức vụ: Giám đốc vận hành

 • Mô tả

  Vị trí: Giám đốc vận hành

  Mô tả: 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Hành chính, Nhân sự, Quản lý hồ sơ, Trợ lý dự án

  Bằng cấp:

  - Cử nhân kinh tế

 • Vũ Ngọc Anh

  Chức vụ: Trưởng phòng hành chính

 • Mô tả

  Vị trí: Trưởng phòng hành chính

  Mô tả: 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Hành chính, Trợ lý dự án

  Bằng cấp:

  - Cử nhân quản trị kinh doanh

 • Liên hệ

  Trụ sở chính: 

  181 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội

  Chi nhánh HCM: 

  Tòa nhà An Sơn, 141 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

  Điện thoại:

  024 6663 7337

  Email:

  info@astra.vn