Home|Dịch vụ

Dịch vụ

Tới Nhà đầu tư

CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Một bước quan trọng được thực hiện trong giai đoạn ban đầu của các Dự án. Một khi được thực hiện đúng, sẽ đảm bảo thực hiện dự án trơn tru. Bất kỳ lỗi nào ở các hạng mục dưới đây, có thể có tác động lớn đến toàn bộ dự án sau này.

ASTRA sẽ hỗ trợ và làm việc cùng với Nhà đầu tư, cung cấp các đánh giá kỹ thuật để đảm bảo sự thành công và chính xác của các thiết lập:

- Đề cương ngân sách

- Lịch trình thời gian

- Chiến lược phân chia gói công việc

- Chiến lược thiết kế

 

QUẢN LÝ DỰ ÁN/CHƯƠNG TRÌNH

ASTRA sẽ đảm nhận vai trò quản lý dự án, bao gồm:

- Phương thức giao tiếp của dự án, tổ chức và thi hành

- Ngân sách, mua sắm, đấu thầu, hợp đồng, quản lý tài chính và quản trị

- Quản lý thiết kế

- Quản lý xây dựng

- Quản lý chương trình, mà tất cả các hợp phần trên được thực hiện đúng thời hạn theo chương trình dự án và tiến độ theo yêu cầu của Nhà đầu tư. 

 

QUẢN LÝ XÂY DỰNG  

ASTRA sẽ thực hiện quản lý xây dựng để tất cả các lĩnh vực dưới đây được tiến hành một cách có tổ chức và hiệu quả trong thời gian thi công:

- Quản lý thi công, tổ chức và giao thức thực hiện,

- Bố trí công trường, an ninh, quản lý ra vào và HSE trên công trường

- Phối hợp giữa các Nhà thầu khác nhau

- Phát hành các bản vẽ thiết kế và giải thích thiết kế

- Quản lý các thay đổi

- Quản lý tiến độ

- Theo sát quá trình bàn giao công trình cho Nhà đầu tư / Người sử dụng cuối cùng.

 

GIÁM SÁT THI CÔNG

ASTRA sẽ tiến hành giám sát thi công công trình theo các yêu cầu của pháp luật Việt Nam.

- Chuẩn bị các hạng mục bao gồm bản vẽ thi công, phê duyệt vật liệu, biện pháp thi công chi tiết …

- Xác minh các điều kiện hợp pháp để bắt đầu công việc trên công trường

- Giám sát chặt chẽ các công việc đang tiến hành, giám sát chất lượng và có sự can thiệp khi cần thiết

- Thực hiện các nghiệm thu chính thức (kiểm tra chất lượng giai đoạn công trình)

- Thực hiện bàn giao công trình.

 


Tới Tư vấn và Nhà thầu

TÍCH HỢP HỆ THỐNG PM – CM - QAQC

Đối với các Đơn vị tư vấn chính muốn thuê ngoài các dịch vụ này, ASTRA sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn phụ của dự án tích hợp, quản lý xây dựng và giám sát thi công. Khi bắt đầu một dự án mới, lựa chọn một Đơn vị tư vấn bên ngoài có kinh nghiệm như ASTRA có thể làm giảm đáng kể rủi ro cho Đơn vị tư vấn chính và nhấn mạnh việc tổ chức nội bộ của tư vấn chính. ASTRA, với tư cách là chuyên gia tư vấn phụ sẽ:

- Chuẩn bị và thông qua các yêu cầu thực tế của dự án và thực hiện dự án về các thủ tục, quy trình và các tài liệu chung của dự án - quản lý dự án và giám sát thi công

- Cung cấp nguồn nhân lực phù hợp giữa nhân lực của đơn vị Tư vấn chính và nhu cầu thuê ngoài. 

 

QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Với các quy trình quản lý xây dựng hiện đại, ASTRA có thể cung cấp các dịch vụ tư vấn phụ về quản lý xây dựng bao gồm:

- Chuẩn bị toàn bộ hệ thống quy trình quản lý xây dựng

- Xem lại hệ thống tại chỗ, bổ sung và tăng cường theo quan điểm của những cải tiến cần thiết / được mong đợi

- Cung cấp Quản lý xây dựng có tay nghề để làm việc với đội ngũ quản lý của bạn, hỗ trợ một phần hoặc đảm nhận toàn bộ phạm vi quản lý xây dựng.

 

TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG GIÁM SÁT

Các Đơn vị tư vấn chính và các tổng thầu - để tuân thủ các quy định về xây dựng, các công trình xây dựng phải được giám sát xây dựng bắt buộc do các nhân viên được uỷ quyền và tuân thủ quy trình. Chuyên gia tư vấn chính có thể tìm cách thuê ngoài quy trình giám sát xây dựng để thực hiện tất cả các yêu cầu liên quan. ASTRA sẽ:

- Cung cấp các thủ tục cần thiết cho sự cam kết thành công và tuân thủ sự giám sát và / hoặc

- Cung cấp nguồn nhân lực

- Cung cấp dịch vụ giám sát thi công như một giải pháp tư vấn miễn phí 1 năm liên tiếp.

 

TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH

Các chuyên gia tư vấn và nhà thầu chính có thể xem xét dự án của họ để phát hiện các chậm trễ tồn tại hoặc đang hình thành, để xác định các nguồn tiềm năng tăng cường tiến độ. ASTRA sẽ xem xét kỹ lưỡng dự án và chuẩn bị tiến độ cải tiến các khuyến nghị và / hoặc tham gia thực hiện các khuyến nghị đó.

 

Liên hệ

Trụ sở chính: 

181 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh HCM: 

Tòa nhà An Sơn, 141 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Điện thoại:

024 6663 7337

Email:

info@astra.vn