Home|Dịch vụ|Tới Nhà đầu tư

Astra tới Nhà đầu tư

CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Một bước quan trọng được thực hiện trong giai đoạn ban đầu của các Dự án. Một khi được thực hiện đúng, sẽ đảm bảo thực hiện dự án trơn tru. Bất kỳ lỗi nào ở các hạng mục dưới đây, có thể có tác động lớn đến toàn bộ dự án sau này.

ASTRA sẽ hỗ trợ và làm việc cùng với Nhà đầu tư, cung cấp các đánh giá kỹ thuật để đảm bảo sự thành công và chính xác của các thiết lập:

- Đề cương ngân sách

- Lịch trình thời gian

- Chiến lược phân chia gói công việc

- Chiến lược thiết kế

 

QUẢN LÝ DỰ ÁN/CHƯƠNG TRÌNH

ASTRA sẽ đảm nhận vai trò quản lý dự án, bao gồm:

- Phương thức giao tiếp của dự án, tổ chức và thi hành

- Ngân sách, mua sắm, đấu thầu, hợp đồng, quản lý tài chính và quản trị

- Quản lý thiết kế

- Quản lý xây dựng

- Quản lý chương trình, mà tất cả các hợp phần trên được thực hiện đúng thời hạn theo chương trình dự án và tiến độ theo yêu cầu của Nhà đầu tư. 

 

QUẢN LÝ XÂY DỰNG  

ASTRA sẽ thực hiện quản lý xây dựng để tất cả các lĩnh vực dưới đây được tiến hành một cách có tổ chức và hiệu quả trong thời gian thi công:

- Quản lý thi công, tổ chức và giao thức thực hiện,

- Bố trí công trường, an ninh, quản lý ra vào và HSE trên công trường

- Phối hợp giữa các Nhà thầu khác nhau

- Phát hành các bản vẽ thiết kế và giải thích thiết kế

- Quản lý các thay đổi

- Quản lý tiến độ

- Theo sát quá trình bàn giao công trình cho Nhà đầu tư / Người sử dụng cuối cùng.

 

GIÁM SÁT THI CÔNG

ASTRA sẽ tiến hành giám sát thi công công trình theo các yêu cầu của pháp luật Việt Nam.

- Chuẩn bị các hạng mục bao gồm bản vẽ thi công, phê duyệt vật liệu, biện pháp thi công chi tiết …

- Xác minh các điều kiện hợp pháp để bắt đầu công việc trên công trường

- Giám sát chặt chẽ các công việc đang tiến hành, giám sát chất lượng và có sự can thiệp khi cần thiết

- Thực hiện các nghiệm thu chính thức (kiểm tra chất lượng giai đoạn công trình)

- Thực hiện bàn giao công trình.

Liên hệ

Trụ sở chính: 

181 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh HCM: 

Tòa nhà An Sơn, 141 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Điện thoại:

024 6663 7337

Email:

info@astra.vn