Home|Dịch vụ|Tới Tư vấn và Nhà thầu

Astra tới Tư vấn và Nhà thầu

TÍCH HỢP HỆ THỐNG PM – CM - QAQC

Đối với các Đơn vị tư vấn chính muốn thuê ngoài các dịch vụ này, ASTRA sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn phụ của dự án tích hợp, quản lý xây dựng và giám sát thi công. Khi bắt đầu một dự án mới, lựa chọn một Đơn vị tư vấn bên ngoài có kinh nghiệm như ASTRA có thể làm giảm đáng kể rủi ro cho Đơn vị tư vấn chính và nhấn mạnh việc tổ chức nội bộ của tư vấn chính. ASTRA, với tư cách là chuyên gia tư vấn phụ sẽ:

- Chuẩn bị và thông qua các yêu cầu thực tế của dự án và thực hiện dự án về các thủ tục, quy trình và các tài liệu chung của dự án - quản lý dự án và giám sát thi công

- Cung cấp nguồn nhân lực phù hợp giữa nhân lực của đơn vị Tư vấn chính và nhu cầu thuê ngoài. 

 

QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Với các quy trình quản lý xây dựng hiện đại, ASTRA có thể cung cấp các dịch vụ tư vấn phụ về quản lý xây dựng bao gồm:

- Chuẩn bị toàn bộ hệ thống quy trình quản lý xây dựng

- Xem lại hệ thống tại chỗ, bổ sung và tăng cường theo quan điểm của những cải tiến cần thiết / được mong đợi

- Cung cấp Quản lý xây dựng có tay nghề để làm việc với đội ngũ quản lý của bạn, hỗ trợ một phần hoặc đảm nhận toàn bộ phạm vi quản lý xây dựng.

 

TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG GIÁM SÁT

Các Đơn vị tư vấn chính và các tổng thầu - để tuân thủ các quy định về xây dựng, các công trình xây dựng phải được giám sát xây dựng bắt buộc do các nhân viên được uỷ quyền và tuân thủ quy trình. Chuyên gia tư vấn chính có thể tìm cách thuê ngoài quy trình giám sát xây dựng để thực hiện tất cả các yêu cầu liên quan. ASTRA sẽ:

- Cung cấp các thủ tục cần thiết cho sự cam kết thành công và tuân thủ sự giám sát và / hoặc

- Cung cấp nguồn nhân lực

- Cung cấp dịch vụ giám sát thi công như một giải pháp tư vấn miễn phí 1 năm liên tiếp.

 

TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH

Các chuyên gia tư vấn và nhà thầu chính có thể xem xét dự án của họ để phát hiện các chậm trễ tồn tại hoặc đang hình thành, để xác định các nguồn tiềm năng tăng cường tiến độ. ASTRA sẽ xem xét kỹ lưỡng dự án và chuẩn bị tiến độ cải tiến các khuyến nghị và / hoặc tham gia thực hiện các khuyến nghị đó.

Liên hệ

Trụ sở chính: 

181 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh HCM: 

Tòa nhà An Sơn, 141 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Điện thoại:

024 6663 7337

Email:

info@astra.vn